Prisuppgifter

Prislista

Prislistan gäller från 2022-01-01 och tills vidare

Åtgärd

Avgift (kr)

Moms (kr)

Total (kr)

Adoptionsakt
Grundpris

700

175

875

Tillkommande timkostnad

1 750

438

2 188

Bestyrkande
En namnteckning

280

70

350

Två namnteckningar å samma handling

560

140

700

En namnteckning + behörighet/kompetens/apostille

560

140

700

Två namnteckningar + gemensam behörighet/kompetens

800

200

1 000

Kopia å originaldokument (kontroll)

560

140

700

Kopia å originaldokument (ej kontroll)

200

50

250

Expeditionsavgifter å vilka moms måste uttas
Vanligt brev, utöver portokostnad

40

10

50

Rekommenderat brev

100

25

125

Faktureringsavgift

40

10

50

Inbindning med snöre och sigill

100

25

125

Legalisering av översättning

560

140

700

Protokoll
Timkostnad

1 750

438

2 188

Sjöprotest
Grundpris

800

200

1 000

Jämte timkostnad

1 750

438

2 188

Vidimering
Per sida

80

20

100

Växel- och checkprotest
Lagstadgad förrättningsavgift, fn

150

38

88

Tillkommer reskostnad, fn 35 kr/mil

40

10

50

jämte spilltidsersättning, timkostad

900

225

1 125

Övriga ärenden
Handläggningstid, timkostnad

1 750

438

2 188

Betalningsvillkor

Betalning sker med kort eller Swish. Efter särskild överenskommelse kan betalning även ske mot faktura, med 10 dagars betalningsfrist. Dröjsmålsränta = Riksbankens vid varje tid gällande diskonto + 10 %.

Vi tar inte emot kontant betalning.

Reg moms nr 5569699993

Innehar F-skattsedel

Bankgiro 320-6612

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close